Disclaimer

Informatie
 De op deze website getoonde informatie wordt door GOES met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd raakt of niet meer klopt. GOES verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Linken naar de GOES website
 Indien u een externe  link wenst aan te leggen naar deze site, dient Goes-serres ten alle tijde toestemming te verlenen. Aansprakelijkheid
 GOES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. GOES aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van GOES opgenomen informatie. GOES is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de GOES website zouden voorkomen. GOES is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de GOES website zijn gelinkt. Databescherming
 GOES respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe GOES gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden. Persoonsgegevens
 GOES verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker GOES toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden. Daarnaast gaat GOES er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele aanbiedingen via GOES. GOES verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden. Op alle informatie, tekst en foto’s op deze website, zowel de zelfgemaakte foto’s, als de foto’s die aangeleverd zijn door derde, geldt copyright. Het is dan ook niet toegestaan gegevens of afbeeldingen over te nemen, te vermenigvuldigen, of te publiceren, voor welke doeleinde dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website. Januari 2012